Voorwaarden

Bij het brengen van uw konijn(en)/cavia('s) dient u de volledige pensionkosten contant te betalen. Komt u uw konijn(en)/cavia('s) eerder ophalen dan de afgesproken datum dan kan er helaas geen geld worden teruggegeven. Indien u de gemaakte afspraak wilt annuleren dan kan dit kosteloos.

U doet er verstandig aan om uw konijnen in te laten enten tegen Myxomatose, VHD-1 en VHD-2. Wanneer uw konijn(en) niet ingeënt zijn tegen deze ziektes en uw konijnen lopen dit virus op tijdens het verblijf bij Konijnenpension Dwingeloo en/of overlijden hieraan dan kan Konijnenpension Dwingeloo hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Mocht(en) uw konijn(en)/cavia('s) tijdens het verblijf bij Konijnenpension Dwingeloo ziek worden en het is mijns inziens nodig hier een dierenarts naar te laten kijken dan zal ik naar Dierenartsenpraktijk Dwingeloo in Dwingeloo of naar Glas Diergeneeskunde in Diever gaan. Indien mogelijk zult u hierover vooraf geïnformeerd worden. Als dit niet lukt of er is haast geboden dan zal ik mij gelijk wenden tot de dierenarts. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening. Konijnenpension Dwingeloo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat uw konijn(en)/cavia('s) ziek wordt/worden en naar een dierenarts moet(en).

Konijnenpension Dwingeloo kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht uw konijn(en)/cavia(‘s) hier plotseling komen te overlijden. De eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor uw rekening.

Konijnenpension Dwingeloo behoudt zich het recht een konijn/cavia bij aankomst te weigeren indien er een vermoeden bestaat dat het konijn/de cavia een besmettelijke ziekte heeft of om een andere reden niet gezond is.

Konijnen en cavia’s kunnen niet goed tegen warmte. Tijdens extreme hitteperiodes zullen er voldoende maatregelen worden genomen om uw dieren deze warmte zo goed mogelijk te laten doorstaan. Mocht het toch zo zijn dat uw konijn(en)/cavia(‘s) hierdoor ziek worden of komen te overlijden dan is Konijnenpension Dwingeloo hier niet aansprakelijk voor.

Ook als er op het terrein van Konijnenpension Dwingeloo betreffende uzelf enige materiële schade ontstaat of schade van medische aard en de hieruit voortvloeiende immateriële schade, dan kan Konijnenpension Dwingeloo daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien uw konijn(en) en/of cavia('s) niet of nauwelijks willen eten dan zal er dwangvoer gegeven worden. Dit bestaat uit een zakje poeder welke alle benodigde vitaminen en mineralen bevat, aangemaakt met water. Dit zal met een spuitje in de bek worden toegediend. Mocht er na een aantal dagen geen verbetering zijn dan zal de dierenarts geraadpleegd worden.

Bij Konijnenpension Dwingeloo hangt een camera/hangen camera’s welke gericht zijn op de verblijven. Op deze manier kan er sneller worden ingegrepen bij eventuele calamiteiten. Tijdens het brengen en halen van de konijnen of cavia’s zullen deze uitstaan. Mochten er onverhoopt toch opnames gemaakt zijn dan zullen deze beelden direct vernietigd worden.

Het pension

Ruime hokken inclusief grote buitenren, gescheiden van de andere konijnen.

Meer informatie...

Contact

Heeft u een een vraag of wilt u informatie over een reeds gemaakte reservering?

Meer informatie...

Tarieven

4 euro per dag: dagelijks vers hooi, stro, water, groenvoer en het gebruik van hok en buitenren.

Meer informatie...