Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Konijnenpension Dwingeloo. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Naam eigenaar: Helen van der Klauw
Plaats: Dwingeloo
E-mailadres: info@konijnenpensiondwingeloo.nl

Website: konijnenpensiondwingeloo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Konijnenpension Dwingeloo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de diensten die ons bedrijf u biedt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • (Gezondheids)Informatie betreffende de konijnen/cavia’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Konijnenpension Dwingeloo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is voor de diensten van Konijnenpension Dwingeloo;
  • Verzenden van mededelingen van Konijnenpension Dwingeloo;
  • Mocht uw dier tijdens het verblijf zodanig ziek worden dat een dierenarts ingeschakeld dient te worden, dan worden uw bovenstaande gegevens tevens aan de dierenarts verstrekt.

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkt en in onze digitale administratie opgeslagen en worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Konijnenpension Dwingeloo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Konijnenpension Dwingeloo verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de dieren die ondergebracht zijn bij het Konijnenpension.

Indien u niet wilt dat er foto’s van uw dieren op onze website en/of facebookpagina worden geplaatst dan kunt u dit aangeven. De foto’s worden dan verwijderd van de website en/of facebookpagina.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Konijnenpension Dwingeloo maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Konijnenpension Dwingeloo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Konijnenpension Dwingeloo, e-mailadres: info@konijnenpensiondwingeloo.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Konijnenpension Dwingeloo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Konijnenpension Dwingeloo, e-mailadres: info@konijnenpensiondwingeloo.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring, via onze website, regelmatig te blijven raadplegen.

Klachten

Konijnenpension Dwingeloo wijst er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Het pension

Een ruim verblijf, binnen of buiten en gescheiden van andere konijnen.

Meer informatie...

Tarieven

Vanaf 5 euro per dag: dagelijks vers water, hooi, groenvoer en het gebruik van een ruim verblijf.

Meer informatie...

Contact

Heeft u een een vraag of wilt u informatie over een reeds gemaakte reservering?

Meer informatie...